Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка и монтаж на ролетни гаражни врати - два броя, язовирен район "Овчарица"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2020 г.