Покана за пазарна консултация

Наименование:  „Доставка и монтаж на PVC дограма за административна сграда в ПП „Белмекен“ – гр. Велинград“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2020 г.
Индикативно предложение29.06.2020 г.
Индикативно предложение29.06.2020 г.
Индикативно предложение29.06.2020 г.