Покана за пазарна консултация

Наименование: „Ремонт на бойлерна инсталация в сградата на ПД "Енерго" Приморско”


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.03.2020 г.
Техническа спецификация30.03.2020 г.
Количествена сметка30.03.2020 г.
Индикативно предложение образец30.03.2020 г.