Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на машина за индукционно заваряване"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация 12.09.2019 г.
Технически изисквания 12.09.2019 г.
Индикативно предложение 12.09.2019 г.