Списък на търговци на електрическа енергия с просрочени задължения към Обществения доставчик на цена за "задължение към обществото" към дата 08.10.2021г.