Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Ремонт на преливни клапи в 2 /две/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – Ремонт на преливни клапи, яз. Кричим;

Обособена позиция №2 – Ремонт на преливни клапи яз. стена Искър”

Реф. №: 16РП-460А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051311


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.03.2016 г.
Условия за участие15.03.2016 г.
Протокол оценка09.05.2016 г.
Договор - ОП 117.06.2016 г.
Договор - ОП 217.06.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 108.09.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.11.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2