Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка в две обособени позиции (лота) с предмет:
Обособена позиция №1: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД извън периметъра на площадка АЕЦ "Белене" - сектор "Атоменергоремонт", ж.к. "Димум", административно-битов комплекс с прилежащи паркинг и гаражи, хотелски комплекс "Енергия" с прилежащи стол и ресторант "Димум", водоем в землището на село Деков, лагер "ГУСВ" и жилищен блок 323, кв. "Мара Денчева", гр.Плевен, реф. №13ТП-Х19А064-1
Обособена позиция №2: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Почивен дом "Енерго 1" - к.к. "Св.св.Константин и Елена", почивен дом "Енерго" - Приморско, почивен дом "Енерго" - Росенец и Почивен дом "Енерго" - Предел, реф. №13ТП-Х19А064-2,


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Решение за прекратяване на процедура 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2