Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на предпазно и работно, специално работно облекло, обувки и ЛПС за нуждите на ЦУ и предприятията на НЕК ЕАД в седем обособени позиции“

Реф. №: 15ПП-А19А083

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0015

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение13.04.2016 г.
Обявление13.04.2016 г.
Документация13.04.2016 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 227.04.2016 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 203.05.2016 г.
Протокол 117.06.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения20.07.2016 г.
Протокол 208.08.2016 г.
Протокол 308.08.2016 г.
Решение СД08.08.2016 г.
Решение прекратяване ОП 608.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие31.08.2016 г.
Договор - ОП 131.08.2016 г.
Договор - ОП 331.08.2016 г.
Договор - ОП 731.08.2016 г.
Договор OП 219.09.2016 г.
Договор ОП 419.09.2016 г.
Договор ОП 519.09.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане22.02.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справка за извършено плащане10.04.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справки за извършено плащане22.08.2017 г.
Справка за извършено плащане29.08.2017 г.
Справка за извършено плащане05.09.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Справки за извършено плащане10.10.2017 г.
Справки за извършено плащане25.10.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 206.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 109.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 309.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 409.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 509.11.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 709.11.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на суперболтове и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон и циментов...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на леки преместваеми...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2