Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:“Ремонт и рехабилитация на подемни съоръжения” в осем обособени позиции:

 

Обособена позиция №1:     ВЕЦ “Бояна” – рехабилитация на повдигателни съоръжения;

Обособена позиция №2:     ВЕЦ “Луковит” – рехабилитация на мостов кран към МЗ 5 т.;

Обособена позиция №3:     ВЕЦ “Мала Църква” – рехабилитация на мостови кранове 10 и 15 т.;

Обособена позиция №4:     ВЕЦ “Росица 1” – проект и монтаж на 5 т. електротелфер с греда на кран в МЗ;

Обособена позиция №5:     ВЕЦ “Симеоново” – рехабилитация на повдигателни  съоръжения;

Обособена позиция №6:     ВЕЦ “Троян І” – рехабилитация на мостов кран в МЗ;

Обособена позиция №7:     ВЕЦ “Тъжа” – ревизия и монтаж на ел. Телфер 3,2 т. за АК;

Обособена позиция №8:     Рехабилитация на количката и хаспела до АК на ВЕЦ “Бели Искър”

 

Реф. №: 15ИП-150А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0060

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.12.2015 г.
Обявление07.12.2015 г.
Документация07.12.2015 г.
Протокол 108.01.2016 г.
Отваряне на финансови предложения20.01.2016 г.
Протокол СД08.02.2016 г.
Протокол № 208.02.2016 г.
Протокол № 308.02.2016 г.
Решение за прекратяване № 12-03-2708.02.2016 г.
Решение за прекратяване № 12.03-2808.02.2016 г.
Връщане на банкова гаранция за участие19.02.2016 г.
Връщане на гаранция за участие29.02.2016 г.
Договор15.03.2016 г.
Информация25.03.2016 г.
Връщане на гаранция за участие18.04.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 630.08.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2