Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на първични съоръжения за ЗРУ 10 и 20 kV" в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Доставка на триполюсни вакуумни прекъсвачи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на триполюсни ножови разединители.

Реф. №: 15ИП-050А075

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0058

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение03.12.2015 г.
Обявление03.12.2015 г.
Документация03.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП15.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП18.12.2015 г.
Разяснения по чл. 29, ал. 2 от ЗОП21.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.02.2016 г.
Протокол 126.02.2016 г.
Протокол 226.02.2016 г.
Протокол 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД26.02.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 112.03.2016 г.
Договор по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие по Обособена позиция 209.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 211.07.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 215.07.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2