Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Доставка на резервни части за компресори в  ПАВЕЦ “Чаира”

Реф. №: 15РП-Р50А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0038

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП04.09.2015 г.
Информация за отваряне на ценови оферти20.10.2015 г.
Протокол05.11.2015 г.
Протокол 105.11.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол 405.11.2015 г.
Договор12.12.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪРНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ21.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2