Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ „Пещера", язовирен район „Батак"

Реф. №: 15РП-У60А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.07.2015 г.
Обявление23.07.2015 г.
Документация23.07.2015 г.
Приложение 1 към ТИ23.07.2015 г.
Приложение 3 към ТИ23.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Протокол 101.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.09.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД13.10.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Договор 07.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2