Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ „Пещера", язовирен район „Батак"

Реф. №: 15РП-У60А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.07.2015 г.
Обявление23.07.2015 г.
Документация23.07.2015 г.
Приложение 1 към ТИ23.07.2015 г.
Приложение 3 към ТИ23.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Протокол 101.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.09.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД13.10.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Договор 07.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2