Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на филтри за маслоочистваща техника, регулатори на обороти и системи в три обособени позиции:
Обособена позиция №1 - Доставка на 146 бр. филтърни елементи за маслообработващи машини и за мобилни и стационарни филтриращи агрегати HYDAC;
Обособена позиция №2 - Доставка на 33 бр. филтърни елементи за маслообработващи машини и стационарни филтриращи агрегати INTERNORMEN;
Обособена позиция №3 - Доставка на 10 бр. филтърни елементи за мобилни и стационарни филтриращи агрегати MAHLE;",

Реф. №: 15РП-М50А025

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0016

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.06.2015 г.
Обявление25.06.2015 г.
Документация25.06.2015 г.
Отговор на въпрос 20.07.2015 г.20.07.2015 г.
Протокол 105.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения12.08.2015 г.
Протокол 226.08.2015 г.
Протокол 326.08.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.08.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие25.09.2015 г.
Договор по обособена позиция 125.09.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Изпълнение на договор08.12.2015 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 116.11.2016 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2