Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД В 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Реф. №: 15ТП-219А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0005

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение за откриване на процедурата03.02.2015 г.
Обявление03.02.2015 г.
Документация03.02.2015 г.
Съобщение до медиите03.02.2015 г.
Разяснение12.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП16.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП17.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП19.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП23.02.2015 г.
Отговор23.02.2015 г.
Отговор 123.02.2015 г.
Разяснение по чл. 29 от ЗОП04.03.2015 г.
Протокол 101.04.2015 г.
Протокол 224.04.2015 г.
Решение на СД за обявяване на кандидатите, които ще бъдат поканени в договарянето24.04.2015 г.
Справка за извършено плащане08.05.2015 г.
Покани и приложения28.08.2015 г.
Доклад от комисията28.08.2015 г.
Протокол 228.08.2015 г.
Протокол 328.08.2015 г.
Протокол 3A28.08.2015 г.
Протокол 528.08.2015 г.
Протоколи преговори28.08.2015 г.
До всички участници28.08.2015 г.
Решение СД БЕХ класиране28.08.2015 г.
Решение СД класиране17.09.2015 г.
Договор ОП223.09.2015 г.
Договор ОП323.09.2015 г.
Договор ОП430.09.2015 г.
Договор ОП605.10.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие07.10.2015 г.
Договор ОП107.10.2015 г.
Договор ОП507.10.2015 г.
Договор ОП713.10.2015 г.
Информация за освободени гаранции за участие07.12.2015 г.
Справка за извършено плащане07.12.2015 г.
Допълнително споразумение07.12.2015 г.
Допълнително споразумение05.01.2016 г.
Справка за извършено плащане01.02.2016 г.
Справка за извършено плащане29.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 129.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 229.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 329.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 429.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 529.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 629.02.2016 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ ОП 709.03.2016 г.
Справка за извършено плащане04.04.2016 г.
Справка извършено плащане10.05.2016 г.
Справка за извършено плащане07.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане05.10.2016 г.
Справки за извършено плащане02.11.2016 г.
Справки за извършено плащане08.12.2016 г.
Справки за извършено плащане05.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 128.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 228.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 328.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 428.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 528.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 628.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 - ОП 728.02.2017 г.
Справки за извършено плащане06.03.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 623.03.2017 г.
Справки за извършено плащане04.04.2017 г.
Справки за извършено плащане03.05.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 4 - ОП 622.05.2017 г.
Справки за извършено плащане06.06.2017 г.
Справки за извършено плащане10.07.2017 г.
Справки за извършено плащане04.08.2017 г.
Справки за извършено плащане07.09.2017 г.
Справки за извършено плащане06.10.2017 г.
Справки за извършено плащане06.11.2017 г.
Справки за извършено плащане06.12.2017 г.
Справки за извършено плащане03.01.2018 г.
Справка за извършено плащане08.01.2018 г.
Справки за извършено плащане06.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 120.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 220.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 320.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 420.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 520.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 5 - ОП 620.02.2018 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ 3 - ОП 720.02.2018 г.
Справки за извършено плащане09.03.2018 г.
Справки за извършено плащане14.03.2018 г.
Справки за извършено плащане05.04.2018 г.
Справки за извършено плащане03.05.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2