Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства, използвани от НЕК ЕАД", в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на стартерни акумулаторни батерии, включваща доставката на 535 /петстотин тридесет и пет/ броя акумулаторни батерии, предназначени за леки и товарни автомобили;
Обособена позиция 2: Доставка на акумулаторни батерии, включваща доставката на 66 /шейсет и шест/ броя акумулаторни батерии, предназначени за специализирана техника – мотоциклети и моторни шейни"

Реф. №: 14ТП-Р19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0039

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническо задание07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническа оферта07.11.2014 г.
Приложение 207.11.2014 г.
Ценови таблици07.11.2014 г.
Решение07.11.2014 г.
Обявление07.11.2014 г.
Протокол 106.01.2015 г.
Протокол 216.01.2015 г.
Съобщение16.01.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 112.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 212.02.2015 г.
Протокол № 3 на комисията12.02.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ24.04.2015 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2