Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

"Доставка на филтриращи агрегати в 2 лота:

Лот1: Доставка на 14 броя стационарни филтриращи агрегати за лагерите на агрегатите на ПАВЕЦ „Белмекен”;

Лот2: Доставка на 1 брой мобилен филтриращ агрегат за ПАВЕЦ „Чаира”.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление 
Решение 
Документация 
Протокол № 116.12.2014г.
Протокол № 218.12.2014г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.12.2014г.
Решение23.01.2015г.
Протокол № 326.02.2015г.
Сключен договор ЛО104.03.2015г.
Сключен договор ЛО205.03.2015г.
Справка плащане03.06.2015г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2