Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Ръководството и колективът на НЕК ЕАД предоставиха дарение на стойност 7 хил. лв. на нуждаещите се от гр. Мизия. Пострадалите от наводнението хора в град Мизия получиха храни от първа необходимост, които веднага започнаха да се раздават от Социалния патронаж на града. Собствениците на сто съборени от стихията къщи изцяло зависят от даренията, които постъпват в града. Директорът на Областния съвет на Български червен кръст в гр. Враца благодари за навременната помощ и изрази благодарност от името на ОС на БЧК и от името на засегнатите от природното бедствие хора за подкрепата и съпричастието от страна на НЕК ЕАД. НЕК ЕАД изразява готовност за допълнително съдействие до решаване на кризисната ситуация.

Прочети още...

Благодарение на усилията на ръководството на НЕК ЕАД за подобряване на финансовото състояние и стабилизиране на компанията, политиката на правителството и законодателните мерки, очакваната загуба по предварителен финансов отчет от 334 млн.лв. за 2013 г бе сведена до 142 млн.лв.
Въпреки тези действия върху резултата на дружеството продължава негативното влияние от дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия от AES Марица изток 1 и КонтурГлобал Марица изток 3, както и на енергията от ВЕИ производители. Само за 2013 г. отрицателният ефект от дългосрочните договори е в размер на 240 млн.лв, а от ВЕИ производители в размер 130 млн.лв.
Задълженията на НЕК ЕАД към 31.12.2013 г. се дължат основно на некомпенсирани разходи за електроенергия от предходен период, инвестиционните разходи със собствени средства за АЕЦ Белене и за проекта Цанков камък.

Във връзка с появили се публикации в медиите за подготвяна схема на скрита приватизация на Националната електрическа компания ЕАД чрез изкупуване на неин дълг, заявяваме следното:

Ръководството на НЕК ЕАД не води и не е водило разговори нито с частни лица, нито с частни дружества, нито с когото и да било за каквато и да е приватизация на активи на компанията. Длъжни сме да напомним, че ролята на Национална електрическа компания в енергийния сектор е от стратегическо значение за сигурността на страната. Относно задълженията на НЕК ЕАД заявяваме решимостта на ръководството на компанията да направи всичко възможно за нейното финансово стабилизиране.


ПРЕСЦЕНТЪР

Във връзка с разпространени твърдения от някои производствени предприятия, свързани с балансиращия пазар и ролята на НЕК ЕАД, уточняваме следното:От 1.06.2014 г. стартира ефективно балансиращият пазар за производители и крайни снабдители на електроенергия. НЕК ЕАД, като координатор на специална балансираща група, спазва принципите на равнопоставеност между производителите и прогнозите на крайните снабдители, спазвайки Закона за енергетиката. В случаите когато прогнозите на крайните снабдители за нуждата от електроенергия са по-малки от прогнозата на производителите на електроенергия Общественият доставчик определя почасовите количества за всеки отделен ден, за всяка от производствените централи при отчитане на производствените характеристики на техните агрегати. С цел да не бъде упрекната, че защитава един или друг производител, НЕК ЕАД ограничава равнопоставено производителите включително производството от собствените си централи. Считаме, че претенциите на определени производители целят единствено да се компрометира балансиращият пазар с цел неспазване на правилата за търговия, което ще бъде в ущърб на обществото.

ПРЕСЦЕНТЪР

На 26 и 27 юни 2014 г. представители на НЕК ЕАД се запознаха на място с проблемите на пострадалите от наводненията хора в градовете Варна и Добрич и участваха лично в раздаването на дарените от НЕК ЕАД хранителни продукти на бедстващите граждани. Директорите на Областните съвети на Български червен кръст в гр. Варна и гр. Добрич - Милена Сиракова и д-р Арчун Еринозов изразиха благодарност от името на ОС на БЧК и от името на засегнатите от природното бедствие хора за подкрепата и съпричастието от страна на НЕК ЕАД. НЕК ЕАД изразява готовност за допълнително съдействие до решаване на кризисната ситуация.

Прочети още...

НЕК ЕАД се присъединява към инициативата на Министерството на икономиката и енергетиката за подпомагане на засегнатите селища в Североизточна България.
Днес за Варна и Добрич отпътува ТИР с 2.5 т. опаковани храни и консерви, които ще достигнат до нуждаещите се с партньорството на Българския червен кръст.
Ръководството на НЕК ЕАД изразява своята съпричастност към трудностите и изпитанията, на които са подложени засегнатите от природното бедствие и ще подпомогне със свои специалисти пострадалите райони.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на суперболтове и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон и циментов...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на леки преместваеми...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2