Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е - валежи

Във връзка с прогнозите за увеличение количеството на...
Прочетете още...
НЕК ЕАД ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ПРОЕКТ „ЯДЕНИЦА“

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от...
Прочетете още...
Приключи проверката на предприятие ВЕЦ към НЕК ЕАД

Управителят Веселин Маневски депозира своята оставка...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

НЕК ЕАД развива активна международна дейност в съответствие с държавната и отраслова политика за интегриране към европейските структури.

Членство в международни организации

 

Корпоративен член на WEC

www.worldenergy.org Компанията е корпоративен член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС), който представлява България в Световния енергиен съвет – WEC.

 

Сътрудничество с международни организации

Продължават връзките и сътрудничеството ни с организации като USEA, IAEA, ICOLD и други.

 

Връзки с обществеността

Основният стремеж на НЕК ЕАД е правдивото и прозрачно представяне в медийното пространство на дейността на компанията, както и поддържане на положително медийно присъствие. Осъществява се ежедневна връзка с медиите и се предоставят персонални разяснения на журналистите по интересуващи ги въпроси. В периодичния печат регулярно се публикуват отговори на запитвания и съобщения, свързани с дейността на компанията. Организират се тематични пресконференции и интервюта с ръководители на компанията с цел представяне позицията на компанията по определени събития и предоставяне на актуална, точна и съдържателна информация. В проблемни ситуации стремежът на НЕК ЕАД е открита и пряма комуникация с медиите с цел правилно и точно отразяване на даден проблем за постигане на доверие в обществеността. В тази насока са и усилията за превръщане на медиите в посредници между интересите на компанията и обществото.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка и монтаж...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на цимент за изпълнение...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на изделия от метални...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на гумени елементи за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на платка SC520 за агрегатен...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Ремонт на релейна защита за ВЕЦ...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2