Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на резервни части, възли, детайли и консумативи за леки, товарни, специализирани автомобили и автобуси, използвани за нуждите на НЕК ЕАД, разделена в 2 (две) обособени позиции"

Реф. №: 16РП-019А098

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.12.2016 г.
Обявление14.12.2016 г.
Документация14.12.2016 г.
Протокол 115.02.2017 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения15.03.2017 г.
Протокол 231.05.2017 г.
Протокол 331.05.2017 г.
Доклад на комисията31.05.2017 г.
Решение на СД31.05.2017 г.
Обявление за възложена поръчка03.07.2017 г.
Договор - ОП 103.07.2017 г.
Договор - ОП 203.07.2017 г.

Наименование: "Осигуряване на мобилни и стационарни телекомуникационни услуги за пренос на данни и глас в три обособени позиции", както следва:
Обособена позиция 1: "Далекосъобщителна мобилна услуга за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ и Предприятие "Язовири и каскади";
Обособена позиция 2: "Далекосъобщителна фиксирана услуга за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ и Предприятие "Язовири и каскади";
Обособена позиция 3: "ІР свързаност за нуждите на НЕК ЕАД – ЦУ, "Почивно дело", Предприятие ВЕЦ и Предприятие "Язовири и каскади"

Реф. №: 16АС-719А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0053

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.12.2016 г.
Обявление06.12.2016 г.
Документация06.12.2016 г.
Обявление - прекратяване21.12.2016 г.
Решение на СД - прекратяване22.12.2016 г.

Наименование: "Доставка на купета за УАЗ-5 броя"

Реф. №: 16ИП-А60А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0051

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.12.2016 г.
Обявление05.12.2016 г.
Документация05.12.2016 г.
Разяснения16.12.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения09.02.2017 г.
Протокол 130.03.2017 г.
Протокол 230.03.2017 г.
Доклад на комисията30.03.2017 г.
Решение на СД30.03.2017 г.
Обявление - прекратяване11.04.2017 г.

Наименование: "Избор на изпълнител за закупуване на горива за нуждите на НЕК ЕАД чрез използване на електронни карти в две обособени позиции"

Реф. №: 16ТП-719А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0052

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение05.12.2016 г.
Обявление05.12.2016 г.
Документация05.12.2016 г.
Протокол 116.02.2017 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения27.02.2017 г.
Протокол 230.03.2017 г.
Протокол 330.03.2017 г.
Доклад на комисията30.03.2017 г.
Решение на СД30.03.2017 г.
Договор - ОП 129.05.2017 г.
Договор - ОП 229.05.2017 г.
Обявление за възложена поръчка29.05.2017 г.

Наименование: Доставка на прекъсвачи и релейни изключватели в три обособени позиции, както следва:
Oбособена позиция 1 - Доставка на въздушни прекъсвачи ниско напрежение за ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо" и ВЕЦ "Момина клисура";
Oбособена позиция 2 – Доставка на товарови прекъсвачи ниско напрежение за ВЕЦ "Момина клисура" и ВЕЦ "Алеко";
Oбособена позиция 3: Доставка на два релейни изключвателя за масло-напорна уредба на регулатора на обороти във ВЕЦ "Студен кладенец".

Реф. №: 16ИП-Т50А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0049

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение04.11.2016 г.
Обявление04.11.2016 г.
Документация04.11.2016 г.
Разяснения10.11.2016 г.
Разяснения 214.11.2016 г.
Разяснения 318.11.2016 г.
Протокол 107.12.2016 г.
Протокол 230.03.2017 г.
Доклад на комисията30.03.2017 г.
Решение на СД30.03.2017 г.
Обявление - прекратяване11.04.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2