Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:„Разширяване на функционалността на системата Smart Billing Enterprise" за автоматизиран импорт на постъпващи данни от крайните снабдители и електроразпределителните дружества (ЕРП) за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и изготвяне на съответните справки от обработка и анализ на информацията"

Реф. №: 15ИП-719А041

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0030

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Решение на СД НЕК ЕАД27.08.2015 г.
Доклад по чл.92а ал.527.08.2015 г.
Договор01.10.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор01.02.2016 г.

На основание Решение №27/16.07.2015г. на СД на НЕК ЕАД и във връзка с чл.105 ал.1 и ал.12 от Закона за обществени поръчки, НЕК ЕАД се ползва от Система за предварителен подбор от ЕСО ЕАД с предмет „Доставка на строителни материали“, с уникален номер в АОП – 01379-2012-0082

Профил на купувача – ЕСО ЕАД

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покани22.07.2015 г.
Приложения22.07.2015 г.
Решение26.08.2015 г.

Наименование: „Доставка на материали за отстраняване на щети по настъпили застрахователни събития"

реф. №15РП-460А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0025

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.
Отговор на въпрос30.07.2015 г.
Протокол 131.08.2015 г.
Съобщение отваряне на цени01.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 1 и 305.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 205.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.

Наименование: „Доставка на 5 (пет) броя работни лопатки за турбината във ВЕЦ „Росица I“

 Реф. №: 15ИП-250А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0029

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Решение на СД за избор на изпънител16.09.2015 г.
Протокол от преговори16.09.2015 г.
Доклад16.09.2015 г.
Договор06.10.2015 г.
Протокол от преговори06.10.2015 г.
Техническа спецификация06.10.2015 г.
Ценово и Техническо предложение06.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции15.10.2015 г.
Изпълнение на договор08.12.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.

Наименование: „Доставка на мобилен апарат за анализ на разтворени газове в масло"

Реф. №: 15ИП–Р50А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026–2015–0024

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.
Протокол 108.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти17.09.2015 г.
Решение14.10.2015 г.
Протокол 214.10.2015 г.
Протокол 314.10.2015 г.
Договор01.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор28.01.2016 г.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ29.12.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2