Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „І етап: Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект: „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”;

ІІ етап: Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация."

Реф. №: 15 ИП-212А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0033

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Приложение TC0205.08.2015 г.
Обявление05.08.2015 г.
Документация05.08.2015 г.
Приложение ТС 0105.08.2015 г.
Приложение 11а05.08.2015 г.
Приложение 11605.08.2015 г.
Приложение TC0305.08.2015 г.
Приложение TC0405.08.2015 г.
Приложение TC0505.08.2015 г.
Приложение TC0605.08.2015 г.
Приложение TC0705.08.2015 г.
Приложение TC0805.08.2015 г.
Приложение TC0905.08.2015 г.
Приложение TC1005.08.2015 г.
Приложение TC1105.08.2015 г.
Приложение TC1205.08.2015 г.
Приложение TC1305.08.2015 г.
Приложение TC1405.08.2015 г.
Приложение TC1505.08.2015 г.
Приложение TC1605.08.2015 г.
Приложение TC1705.08.2015 г.
Приложение TC1805.08.2015 г.
Приложение TC1905.08.2015 г.
Приложение TC2005.08.2015 г.
Приложение TC2105.08.2015 г.
Приложение TC2205.08.2015 г.
Приложение TC2305.08.2015 г.
Приложение TC2405.08.2015 г.
Приложение TC2505.08.2015 г.
Приложение TC2605.08.2015 г.
Приложение TC2705.08.2015 г.
Приложение TC2805.08.2015 г.
Приложение TC2905.08.2015 г.
Приложение TC3005.08.2015 г.
Приложение TC3105.08.2015 г.
Приложение TC3205.08.2015 г.
Приложение TC3305.08.2015 г.
Приложение TC3405.08.2015 г.
Приложение TC3505.08.2015 г.
Приложение TC3605.08.2015 г.
Приложение TC3705.08.2015 г.
Приложение TC3805.08.2015 г.
Приложение TC3905.08.2015 г.
Приложение TC4005.08.2015 г.
Решение05.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения13.10.2015 г.
Протокол 114.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД класиране05.11.2015 г.
Договор23.02.2016 г.
Справка възстановени гаранции за участие26.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справка за извършено плащане26.02.2018 г.

Наименование: „Доставка на материали в района на хидротехнически комплекс „Арда“ с 9 (девет) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-460А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0032

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение30.07.2015 г.
Обявление30.07.2015 г.
Документация30.07.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП04.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП11.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП21.08.2015 г.
Протокол 1 от оценка на офертите07.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения07.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител13.10.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена поз. 5 и поз. 713.10.2015 г.
Решение за прекратяване на обособена поз. 613.10.2015 г.
Лот 1 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 2 - Филкаб АД23.11.2015 г.
Лот 3 - ЕТ Трега23.11.2015 г.
Лот 4 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 8 - Топливо2 ЕООД23.11.2015 г.
Лот 9 - ЕТ Трега23.11.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 305.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 905.02.2016 г.
Справка плащане17.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 119.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 219.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 419.02.2016 г.
Изпълнение на договор Лот 819.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.

Наименование: „Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ „Пещера", язовирен район „Батак"

Реф. №: 15РП-У60А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0031

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение23.07.2015 г.
Обявление23.07.2015 г.
Документация23.07.2015 г.
Приложение 1 към ТИ23.07.2015 г.
Приложение 3 към ТИ23.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Протокол 101.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.09.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД13.10.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Договор 07.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Голям Беглик", „Батак", „Родопи" и ремонтна база „Батак" с обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 2 – Доставка на инертни материали за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от метал за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 4 – Доставка на желязо армировъчно за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 5 – Доставка на изделия от камък за язовирни райони „Батак" и „Родопи"
Обособена позиция 6 – Доставка на материали за обзавеждане за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 7 – Доставка на бетон и разтвори за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 8 – Доставка на добавки за бетон за язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 9 – Доставка на хидроизолация за бетон за язовирен район „Голям Беглик;
Обособена позиция 10 – Доставка на дървен материал и изделия свързани с него за язовирни райони „Голям Беглик, „Батак" и „Родопи";
Обособена позиция 11 – Доставка на електро материали за язовирни райони „Голям Беглик" и „Родопи";
Обособена позиция 12 – Доставка на ВиК материали за язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 13 – Доставка на керамични плочи на язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи";
Обособена позиция 14 – Доставка на ламиниран паркет на язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи";
Обособена позиция 15 – Доставка на газ пропан-бутан за язовирен район „Родопи";
Обособена позиция 16 – Доставка водосточна система дъждовни води за ремонтна база „Батак";
Обособена позиция 17 – Доставка на локална аспирационна система за заварачна маса за ремонтна база „Батак";
Обособена позиция 18 – Доставка на алуминиева и PVC дограма за язовирни райони „Голям Беглик и „Родопи"

Реф. №: 15РП-260А055

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0028

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Обявление22.07.2015 г.
Документация22.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП14.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП17.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 от ЗОП20.08.2015 г.
Протокол 111.09.2015 г.
Съобщение отваряне ценови предложения15.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение СД класиране13.10.2015 г.
Решение прекратяване22.10.2015 г.
Договор ОП 118.11.2015 г.
Договор ОП 618.11.2015 г.
Договор ОП 718.11.2015 г.
Договор ОП 818.11.2015 г.
Договор ОП 1118.11.2015 г.
Договор ОП 1218.11.2015 г.
Договор ОП 1318.11.2015 г.
Договор ОП 1418.11.2015 г.
Информация възстановени гаранции за участие25.11.2015 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 619.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1119.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1219.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1319.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1419.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Информация за изпълнение на договор 15РП-260А055-ЛО108.08.2016 г.
Информация за изпълнение на договор 15РП-260А055-ЛО808.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 716.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 716.01.2017 г.
Изпълнение на договор ОП 718.01.2017 г.

Наименование: „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни акумулаторни батерии за НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи" с реф.№15ИП-У50А031 в 5 обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 220 VDC, 200 Ah за ВЕЦ „Бели Искър – 1 бр."
Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на необслужваеми, оловно-киселинни батерии 220 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Левски" – 1бр. и 220 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Тъжа" – 1бр."
Обособена позиция №3 – „Доставка и монтаж на необслужваема, оловно-киселинна батерия 110 VDC, 120 Ah за ВЕЦ „Устово" – 1бр."
Обособена позиция №4 – „Доставка на комплект мобилна, необслужваема оловно – киселинна батерия 220 VDC, 100 Ah – 1 бр., токозарядно устройство 220 VDC, 40А– 1бр.;
Обособена позиция №5 – „Доставка на уред за измерване на остатъчния капацитет на акумулаторни батерии – 1 бр."

Реф. №: 15ИП-У50А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0027

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение22.07.2015 г.
Обявление22.07.2015 г.
Документация22.07.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.2 от ЗОП30.07.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП10.08.2015 г.
Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП21.08.2015 г.
Протокол 104.09.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Информация за върнати гаранции25.11.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2