Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg
Oткрита процедура с предмет: "Доставка на предпазни и работни облекла и обувки чрез периодични поръчки за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД", реф. № 14ТП-В19А012, в пет лота, както следва:
ЛОТ 1: Доставка на предпазно работно облекло
ЛОТ 2: Доставка на тениски
ЛОТ 3: Доставка на връхно предпазно работно облекло
ЛОТ 4: Доставка на работно облекло за заварчици
ЛОТ 5: Доставка на предпазни и работни обувки
Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Документация 
Обявление 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отговори на въпроси 
Отваряне на фин. предложения 
Информация съгласно чл.73 от ЗОП - 23.10.201408.09.2014 г.
Договор № 14ТП-В19А012-Л02 с приложения23.10.2014 г.
Договор № 14ТП-В19А012-Л05 с приложения05.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0405.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0330.01.2015 г.
Сключен договор № 14ТП-В19А012-Л0130.01.2015 г.
Справка за извършено плащане30.01.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане18.05.2015 г.
Справки за извършено плащане - 4бр.10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане26.06.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ - Л0106.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ - Л0310.07.2015 г.
Справка за извършено плащане10.07.2015 г.
Справка за извършено плащане16.07.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0106.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0213.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ - Л0513.08.2015 г.
Справки за извършено плащане13.08.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ - Л0316.09.2015 г.
Справки за извършено плащане22.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0228.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0428.01.2016 г.
Изпълнение на договор Л0501.02.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Справка за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0218.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0418.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ - Л0518.02.2016 г.
Изпълнение на договор Л0122.02.2016 г.
Изпълнение на договор Л0322.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ- Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ- Л0318.03.2016 г.

Открита процедура, Реф. № 14ТП-419А023 по ЗОП с предмет: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД"

Публикувано на 04.07.2014г. - 11:00 часа на 04.07.2014 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет:
"Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД", Реф. №14ТП-419А023.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Документация 
Обявление 

Oткрита процедура с предмет:"Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) и батерии за контролери на ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ"Алеко", ПАВЕЦ"Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ"Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ"Левски", ВЕЦ "Бял извор", ЦУ на Предприятие ВЕЦ - гр. Пловдив, реф. №14РП-550А009"

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) и батерии за контролери на ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Алеко", ПАВЕЦ "Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ "Левски", ВЕЦ "Бял извор", ЦУ на Предприятие ВЕЦ - гр.Пловдив, реф. №14РП-550А009.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Технически изисквания 
Челен лист и съдържание 
Глава XII 
Глава XIII 
Глава XIV 
Глава XV 
Глава XVI-1 
Глава XVI-2 
Глава XVI-3 
Глава XVI-4 
Глава XVI-5 
Архив на документите (*.rar) 
Въпроси и отговори -14.04.2014 год. 
Въпроси и отговори -25.04.2014 год. 
Покана 

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка в две обособени позиции (лота) с предмет:
Обособена позиция №1: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД извън периметъра на площадка АЕЦ "Белене" - сектор "Атоменергоремонт", ж.к. "Димум", административно-битов комплекс с прилежащи паркинг и гаражи, хотелски комплекс "Енергия" с прилежащи стол и ресторант "Димум", водоем в землището на село Деков, лагер "ГУСВ" и жилищен блок 323, кв. "Мара Денчева", гр.Плевен, реф. №13ТП-Х19А064-1
Обособена позиция №2: Осъществяване на охранителна дейност на обекти на НЕК ЕАД - Почивен дом "Енерго 1" - к.к. "Св.св.Константин и Елена", почивен дом "Енерго" - Приморско, почивен дом "Енерго" - Росенец и Почивен дом "Енерго" - Предел, реф. №13ТП-Х19А064-2,


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Решение за прекратяване на процедура 

Oткрита процедура с предмет:"Проучване на активната тектоника в района на язовирна стена "Искър", реф.№ 13ИП-Х60А019

На 16.04.2014г. от 14.00 часа в управление "Обществени поръчки" на НЕК ЕАД, гр.София, ул."Веслец" № 5, ет.6 - отваряне на ценови оферти по открита процедура с предмет: "Проучване на активната тектоника в райора на язовирна стена "Искър", с реф. № 13ИП-Х60А019.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2