Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Покана за провеждане на процедура чрез събиране на оферти с предмет:

"Абонаментно сервизно обслужване и поддържане" в два лота:
ЛОТ 1 - „Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателните вентилационни системи (АСВС) и системите за контрол и сигнализация на СО2"

ЛОТ 2 - "Абонаментно поддържане и обслужване на въздушни дихателни апарати в Предприятие „Водноелектрически централи"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана27.01.2015 г.
Приложения27.01.2015 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка, доставка...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на електроматериали в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на денонощна...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2