Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Публична покана с предмет: Доставка на минерална вода и тонизиращи напитки, реф. № 13ТП-В50А066, с два лота, както следва:
ЛОТ 1: Доставка на газирани тонизиращи напитки, кафе и захар
ЛОТ 2: Доставка на минерална вода, пластмасови чаши и диспенсъри за временно безвъзмездно ползване, с възможност за подгряване и охлаждане на водата


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“ с Реф. №13ТП-419А091 в /3/ три обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части и консумативи за автомобили марки УАЗ и ВАЗ“.
Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части и консумативи за леки и лекотоварни автомобили“.
Обособена позиция №3 – „Доставка на резервни части и консумативи за товарни и специализирани автомобили и автобуси“,


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Документация 

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на електроматериали в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на денонощна...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Почистване наноси пред решетка на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2