Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Доставка на изделия от бетон, предназначени за обекти в производствените поделения на предприятие „Язовири и каскади“:
Обособена позиция 1 – Доставка на изделия от бетон за язовирни райони „Белмекен“ и „Чаира“;
Обособена позиция 2 – Доставка на изделия от бетон за база „София“;
Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от бетон за язовирен район „Овчарица“.

Реф. №: 16РП-560А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053018


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Протокол05.05.2016 г.
Протокол - класиране29.06.2016 г.
Договор - ОП 125.07.2016 г.
Договор - ОП 225.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 228.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 116.11.2016 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка, доставка...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на електроматериали в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на денонощна...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2