Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Изготвяне на проекти в три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Сграда № 6 – проект за ремонт, язовирен район „Батак”; Обособена позиция 2: „Отоплителна инсталация на административна сграда – проект за реконструкция, база ЦУ - София“; Обособена позиция 3: „Язовирен район Благоевград – Административно-складова база - проектиране“

Реф. №: 16ИП-760А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9053009


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2016 г.
Условия за участие14.04.2016 г.
Схема на Ремонтна база София14.04.2016 г.
Протокол16.06.2016 г.
Договор - ОП 107.07.2016 г.
Приложение - ОП 107.07.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение06.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Анализ на резултатите от...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2