Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД

Реф. №: 16ТП-519А023

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052591


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Разяснения20.04.2016 г.
Протокол27.04.2016 г.
Договор14.05.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане07.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Справки за извършено плащане15.05.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка, доставка...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на електроматериали в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на денонощна...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2