Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана на обект ПД „Пчелина“, с. Ковачевци“

Реф. №: 16ТП-219А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052629


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Протокол07.06.2016 г.
Таблица за комплексна оценка07.06.2016 г.
Договор14.06.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане05.10.2016 г.
Справка за извършено плащане02.11.2016 г.
Справка за извършено плащане08.12.2016 г.
Справка за извършено плащане05.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
СПОРАЗУМЕНИЕ28.02.2017 г.
Справка за извършено плащане06.03.2017 г.
Справка за извършено плащане04.04.2017 г.
Справка за извършено плащане03.05.2017 г.
Справка за извършено плащане06.06.2017 г.
Справка за извършено плащане10.07.2017 г.
Справка за извършено плащане04.08.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Анализ на резултатите от...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2