Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка и монтаж на климатици в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Предприятие ВЕЦ;

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади”;

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ЦУ на НЕК ЕАД и почивни бази“

Реф. №: 16ИП-719А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9052700


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.04.2016 г.
Условия за участие13.04.2016 г.
Отговор на въпрос22.04.2016 г.
Протокол08.06.2016 г.
Договор - ОП 128.06.2016 г.
Договор - ОП 328.06.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 115.12.2016 г.
Справка за извършено плащане31.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Увеличаване на пропускателната...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Анализ на резултатите от...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на ново задвижване за 1...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2