Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Изготвяне на проект в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „ВЕЦ „Симеоново“ – конструктивно укрепване на сграда съгласно мерки и препоръки на Технически паспорт – изготвяне на инвестиционен проект“; Обособена позиция 2: „ПАВЕЦ „Белмекен“ – изготвяне на инвестиционен проект за реализиране на мерки и препоръки за конструктивно укрепване – съгласно изготвен Технически паспорт“

Реф. №: 16ИП-750А012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051815


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана29.03.2016 г.
Условия за участие29.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 129.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 129.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 229.03.2016 г.
Приложение към ТС по ОП 229.03.2016 г.
Отговор на въпрос04.04.2016 г.
Протокол класиране16.05.2016 г.
Договор - ОП 115.06.2016 г.
Договор - ОП 215.06.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на суперболтове и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на бетон и циментов...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на леки преместваеми...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2