Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Oткрита процедура с предмет:"Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) и батерии за контролери на ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ"Алеко", ПАВЕЦ"Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ"Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ"Левски", ВЕЦ "Бял извор", ЦУ на Предприятие ВЕЦ - гр. Пловдив, реф. №14РП-550А009"

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на акумулаторни батерии за непрекъсваеми токозахранващи източници (UPS) и батерии за контролери на ВЕЦ "Тешел", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Цанков камък", ВЕЦ "Кричим", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера", ВЕЦ "Алеко", ПАВЕЦ "Чаира", ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Сестримо", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец", ВЕЦ "Ивайловград", ВЕЦ "Левски", ВЕЦ "Бял извор", ЦУ на Предприятие ВЕЦ - гр.Пловдив, реф. №14РП-550А009.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Технически изисквания 
Челен лист и съдържание 
Глава XII 
Глава XIII 
Глава XIV 
Глава XV 
Глава XVI-1 
Глава XVI-2 
Глава XVI-3 
Глава XVI-4 
Глава XVI-5 
Архив на документите (*.rar) 
Въпроси и отговори -14.04.2014 год. 
Въпроси и отговори -25.04.2014 год. 
Покана 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2