Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура, Реф. № 14ТП-419А023 по ЗОП с предмет: "Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД"

Публикувано на 04.07.2014г. - 11:00 часа на 04.07.2014 год. - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет:
"Осъществяване на денонощна охранителна дейност на Административната сграда на НЕК ЕАД", Реф. №14ТП-419А023.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Документация 
Обявление 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2