Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Открита процедура, за сключване на рамково споразумение в две обособени позиции с предмет:

Обособена позиция 1: Ремонт на повдигателните съоръжения, използвани в Предприятие „Водноелектрически централи“;

Обособена позиция 2: Ремонт на три броя кранове в ХТК по каскада „Арда“, подрайон „Кърджали“;

Реф. №: 15РП-550А079

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0005

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение02.03.2016 г.
Обявление02.03.2016 г.
Документация02.03.2016 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП20.04.2016 г.
Решение за промяна22.04.2016 г.
Протокол 112.05.2016 г.
Съобщение - отваряне на ценови предложения27.05.2016 г.
Протокол 223.06.2016 г.
Протокол 323.06.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД23.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП123.06.2016 г.
Решение за прекратяване ОП223.06.2016 г.
Информация - освобождаване на гаранции за участие08.07.2016 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на електроматериали в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на денонощна...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Почистване наноси пред решетка на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2