Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“

Реф. №: 16ТП-719А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.03.2016 г.
Договор14.04.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ15.02.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, изработка, доставка...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на електроматериали в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на денонощна...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2