Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура с РЕФ. № 14ЧР-119А028 за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0022

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Отговор на въпрос 
Отваряне ценови предложения23.09.2014 г.
Решение за класиране22.12.2014 г.
Протокол 122.12.2014 г.
Протокол 222.12.2014 г.
Протокол 322.12.2014 г.
ДОГОВОР 14ЧР-119А02830.01.2015 г.
Справка плащания05.03.2015 г.
Справка плащания20.03.2015 г.
Справка плащания21.04.2015 г.
Справка плащания19.05.2015 г.
Справка плащания22.06.2015 г.
Справка плащания16.07.2015 г.
Справка плащания31.08.2015 г.
Справка плащания23.09.2015 г.
Справка плащания22.10.2015 г.
Справка плащания18.11.2015 г.
Справка плащания16.12.2015 г.
Справка плащания26.01.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение22.03.2016 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2