Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на лампи, осветителни тела и пусково регулираща апаратура", реф.№ 15РП-У19А068 в шест обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка на лампи за осветление с нажежаема жичка"
Обособена позиция №2 – „Доставка на луминисцентни и компакт луминисцентни лампи"
Обособена позиция №3 – „Доставка халогенни и метал-халогенни лампи"
Обособена позиция №4 – „Доставка на енергоспестяващи и светодиодни лампи"
Обособена позиция №5 – „Доставка на натриеви и живачни лампи"
Обособена позиция №6 – „Доставка на осветителни тела и пусково регулираща апаратура

Реф. №: 15РП-У19А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0062

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.12.2015 г.
Обявление17.12.2015 г.
Документация17.12.2015 г.
Разяснение по чл.29, ал.230.12.2015 г.
Решение04.01.2016 г.
Документация04.01.2016 г.
Решение за прекратяване13.01.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2