Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Реф. №: 15ЧР-А19А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0001

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.01.2016 г.
Обявление15.01.2016 г.
Документация15.01.2016 г.
Протокол 115.02.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.02.2016 г.
Протокол 222.03.2016 г.
Протокол 322.03.2016 г.
Решение на СД 22.03.2016 г.
Договор20.04.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранции за участие26.04.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор21.07.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2