Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на строителни материали за ремонтни дейности по сгради, собственост на НЕК ЕАД в 4 (четири) обособени позиции"

Реф. №: 15РП-М19А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0054

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Протокол № 104.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения05.01.2016 г.
Протокол № 205.02.2016 г.
Протокол № 305.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнители05.02.2016 г.
Договор поз. 114.03.2016 г.
Договор поз. 214.03.2016 г.
Договор поз. 314.03.2016 г.
Договор поз. 414.03.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.03.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справки за извършено плащане13.04.2017 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2017 г.
Справки за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 109.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 209.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 309.06.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 409.06.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2