Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Антисеизмично укрепване на силов трансформатор №1 на ВЕЦ „Момина клисура“

Реф. № 15ИП-М50А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.11.2015 г.
Обявление11.11.2015 г.
Документация11.11.2015 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на оферти02.12.2015 г.
Протокол № 118.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения28.01.2016 г.
Протокол № 226.02.2016 г.
Протокол № 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.02.2016 г.
Договор18.03.2016 г.
Информация за възтановени гаранции за участие21.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Изпълнение на договор23.12.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2