Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Антисеизмично укрепване на силов трансформатор №1 на ВЕЦ „Момина клисура“

Реф. № 15ИП-М50А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение11.11.2015 г.
Обявление11.11.2015 г.
Документация11.11.2015 г.
Съобщение за промяна дата на отваряне на оферти02.12.2015 г.
Протокол № 118.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения26.01.2016 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения28.01.2016 г.
Протокол № 226.02.2016 г.
Протокол № 326.02.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител26.02.2016 г.
Договор18.03.2016 г.
Информация за възтановени гаранции за участие21.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Изпълнение на договор23.12.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2