Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на 10 (десет) броя високопроходими 4х4 автомобили, 4+1 места с товарен отсек."

Реф. №: 15ИП-А19А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0051

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение06.11.2015 г.
Обявление06.11.2015 г.
Документация06.11.2015 г.
Разяснение24.11.2015 г.
Протокол 110.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценовите предложения06.01.2016 г.
Протокол 218.01.2016 г.
Протокол 318.01.2016 г.
Решение на СД за избор на изпълнител18.01.2016 г.
Договор11.02.2016 г.
Информация за освобождаване на гаранциите за участие12.02.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Изпълнение на договор10.06.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2