Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Ремонт на силови трансформатори за ПАВЕЦ „Белмекен", ВЕЦ „Алеко" и ВЕЦ „Девин" с обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Ремонт на силов трансформатор СТ5 83MVA в ПАВЕЦ „Белмекен".
Обособена позиция 2 - Ремонт на 2 броя силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко".
Обособена позиция 3 - Ревизия на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/21/10,5 kV във ВЕЦ „Девин".
Обособена позиция 4 - Подмяна на маслоохладителите на 2 броя силови трансформатори тип ТМРУ 50000/115/21/10,5 kV във ВЕЦ „Девин"

Реф. №: 15ИП-250А040

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0047

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
Чертежи25.09.2015 г.
Разяснение по чл. 29, ал.2 от ЗОП15.10.2015 г.
Протокол 125.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения25.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения01.12.2015 г.
Протокол 215.12.2015 г.
Протокол 315.12.2015 г.
Решение на СД за избор на изпълнител15.12.2015 г.
Решение прекратяване15.12.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция за участие04.01.2016 г.
Договор Л0209.05.2016 г.
Договор Л0309.05.2016 г.
Възстановени гаранции за участие16.05.2016 г.
Решение на СД - прекратяване ОП 426.05.2016 г.
Решение - прекратяване ОП 426.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 208.02.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 209.02.2017 г.
Справка за извършено плащане - ОП 319.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 321.07.2017 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2