Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "РЕМОНТ НА РЕМОНТНИТЕ  ЗАТВОРИ НА ОСНОВНИТЕ ИЗПУСКАТЕЛИ НА ЯЗОВИР „ИСКЪР“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ИСКЪР"

Реф. №: 15РП-560А045

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0048

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение25.09.2015 г.
Обявление25.09.2015 г.
Документация25.09.2015 г.
01 ПЛАН НА ПРЕЛИВНИЦИТЕ В БЛОКОВЕ 10 И 1125.09.2015 г.
02 ЗАТВОРНИ ОРГАНИ ИСКЪР РАЗРЕЗИ 325.09.2015 г.
02 ЗАТВОРНИ ОРГАНИ ИСКЪР РАЗРЕЗИ25.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 125.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 225.09.2015 г.
03 ВОДЕНЕ НА БУТАЛЕН ПРЪТ РЗ ОИ 325.09.2015 г.
04 УПЛЪТНЕНИЕ КЪМ ВОДНА СТРАНА РЗ ОИ25.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ 125.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ 225.09.2015 г.
05 ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР И МНУ25.09.2015 г.
Отговор на въпрос07.10.2015 г.
Разяснения29.10.2015 г.
Протокол 116.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти05.01.2016 г.
Протокол 222.01.2016 г.
Протокол 322.01.2016 г.
Решение на СД НЕК ЕАД22.01.2016 г.
Договор14.03.2016 г.
Информация за освободени гаранции за участие18.03.2016 г.
Договор за подизпълнител 112.04.2016 г.
Договор за подизпълнител 212.04.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2