Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка и монтаж на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили и мотоциклети и гуми за специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД в 3 (три) обособени позиции"

Реф. №: 15ТП-413А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0045

Статус: Частично възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение17.09.2015 г.
Обявление17.09.2015 г.
Документация02.10.2015 г.
Решение промяна02.10.2015 г.
Протокол 102.11.2015 г.
Отваряне на ценови предложения11.11.2015 г.
Протокол 203.12.2015 г.
Протокол 303.12.2015 г.
Протокол на СД на НЕК за прекратяване03.12.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 203.12.2015 г.
Договор №15ТП-413А00120.01.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ18.04.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ18.05.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане10.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ16.06.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ04.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ17.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ17.03.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справки за извършено плащане12.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2018 г.
Справка за извършено плащане24.01.2018 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ20.02.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справка за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2