Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на съоръжение за подводен оглед с дистанционно управление"

Реф. №: 15ИП-А50А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0050

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение16.10.2015 г.
Обявление16.10.2015 г.
Документация16.10.2015 г.
Разяснения02.11.2015 г.
Протокол 117.11.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения27.01.2016 г.
Протокол 207.10.2016 г.
Протокол 307.10.2016 г.
Протокол 407.10.2016 г.
Решение на СД07.10.2016 г.
Договор21.11.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие23.11.2016 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Изпълнение на договор21.07.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2