Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на система за автоматизиран мониторинг за следене на премествания на язовирни стени - язовирен район ”Чаира”

Реф. №: 15ИП-160А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0041

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Отговор на въпроси09.10.2015 г.
Протокол № 121.10.2015 г.
Съобщение03.11.2015 г.
Протокол № 218.11.2015 г.
Протокол № 318.11.2015 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите та НЕК ЕАД18.11.2015 г.
Договор15.12.2015 г.
Информации за връщане на гаранции18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Изпълнение на договор07.10.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2