Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „ Изработка и доставка на шкафове за диференциална защита на шини 110 кV, релейни защити на трансформатор 110/20 кV и доставка на релейни защити за изводи 20 кV - ВЕЦ „Девин“

Реф. №: 15ИП-050А037

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0043

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение01.09.2015 г.
Обявление01.09.2015 г.
Документация01.09.2015 г.
Разяснения по чл 29 ал.3 от ЗОП23.09.2015 г.
Протокол 114.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти20.11.2015 г.
Протокол 215.12.2015 г.
Протокол 315.12.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител15.12.2015 г.
Договор26.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Изпълнение на договор20.04.2016 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2