Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Чаира“, „Въча“ и „Белмекен“ с обособени позиции

Реф. №: 15РП-Х60А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 109.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения09.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД05.11.2015 г.
Решение т.105.11.2015 г.
Решение т.305.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 507.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 1007.12.2015 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 518.02.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1005.05.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2