Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Доставка на материали за язовирни райони „Чаира“, „Въча“ и „Белмекен“ с обособени позиции

Реф. №: 15РП-Х60А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Протокол 109.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения09.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение СД05.11.2015 г.
Решение т.105.11.2015 г.
Решение т.305.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 507.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 1007.12.2015 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 518.02.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 1005.05.2016 г.

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...
Договаряне без предварителна покана за участие

Наименование: "Доставка на резервни части на...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Извършване на дезинсекция,...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на тонери, мастилници и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2