Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:”Доставка на материали за язовирни райони „Благоевград“, „Искър“, „Петрохан“ и ремонтна база „София"”:

Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали;

Обособена позиция 2 – Доставка на електроматериали;

Обособена позиция 3 – Доставка на изделия от метал;

Обособена позиция 4 – Доставка на ВиК материали;

Обособена позиция 5 – Доставка на дървен материал;

Обособена позиция 6 – Доставка на инертни материали;

Обособена позиция 7 – Доставка на бетон;

Обособена позиция 8 – Доставка на смеси възстановяващи  за бетон;

Обособена позиция 9 – Доставка на покривна отводнителна система;

Обособена позиция 10 – Доставка на материали за обзавеждане;

Обособена позиция 11 – Доставка на уплътнения;

Обособена позиция 12 – Доставка на алуминиева дограма

 

Реф. №: 15РП-У60А069

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0039

Статус: Частично възложена и частично прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение31.08.2015 г.
Обявление31.08.2015 г.
Документация31.08.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП18.09.2015 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП18.09.2015 г.
Протокол 101.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти12.10.2015 г.
Решение на СД06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Решение за прекратяване06.11.2015 г.
Протокол 206.11.2015 г.
Протокол 306.11.2015 г.
Договор - Обособена позиция 407.12.2015 г.
Информация за върнати гаранции за участие16.12.2015 г.
Договор - Обособена позиция 206.01.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие14.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 418.02.2016 г.
Справка за извършено плащане26.02.2016 г.
Изпълнение на договор ОП 229.02.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение04.05.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2