Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на съоръжения за ОРУ 110 KV и ЗРУ 20 KV към НЕК ЕАД, Предприятие „ВЕЦ“ в 4 обособени позиции“

Реф. №: 15ИП-М50А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0049

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.10.2015 г.
Обявление15.10.2015 г.
Документация15.10.2015 г.
Отговор на въпроси10.11.2015 г.
Протокол 103.12.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения19.02.2016 г.
Протокол 212.03.2016 г.
Протокол 312.03.2016 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД12.03.2016 г.
Договор 07.04.2016 г.
Информация за върнати гаранции за участие07.04.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Изпълнение на договор - ОП 122.11.2016 г.

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2