Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД извършва планов...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Ремонт на повдигателни съоръжения в обекти на Предприятие „ВЕЦ" в 13 /тринадесет/ обособени позиции"

Реф. №: 15ПП-450А042

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0036

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение28.08.2015 г.
Обявление28.08.2015 г.
Документация28.08.2015 г.
Разяснения по чл.29, ал.2 от ЗОП11.09.2015 г.
Протокол 102.10.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения15.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Протокол на СД на НЕК05.11.2015 г.
Решение за прекратяване по обособена позиция 11, 12 и 1305.11.2015 г.
Договор ЛО115.01.2016 г.
Договор ЛО215.01.2016 г.
Договор ЛО315.01.2016 г.
Договор ЛО415.01.2016 г.
Договор ЛО515.01.2016 г.
Договор ЛО615.01.2016 г.
Договор ЛО715.01.2016 г.
Договор ЛО815.01.2016 г.
Договор ЛО915.01.2016 г.
Договор ЛО1015.01.2016 г.
Информация за възстановени гаранции за участие26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 411.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 118.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 1020.03.2017 г.
Справки за извършено плащане31.05.2017 г.
Справки за извършено плащане03.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 506.07.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 806.07.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на материали за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Обслужване на работниците и...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Осъществяване на технически...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Проектиране, доставка, монтаж и...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: "Доставка на строителни материали...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2